Prezentace

Často se nás klienti ptají, jak probíhá příprava systému managementu.

Standardní průběh přípravy systému k certifikaci obsahuje těchto sedm kroků: 

1. Analýza současného stavu systému managementu 

2. Zpracování nebo aktualizace dokumentů systému managementu

3. Školení pracovníků společnosti o požadavcích na systém managementu

4. Implementace požadavků na systém managementu do praxe 

5. Provedení interních auditů systému managementu 

6. Realizace nápravných opatření ke zjištěným neshodám 

7. Externí audit systému managementu

Samozřejmě lze v případě potřeby některé kroky vypustit nebo naopak doplnit. Vždy se snažíme vyjít vstříc individuálním požadavkům zákazníka.

Systém managementu připravujeme na míru konkrétnímu zákazníkovi. 


Naším cílem je, aby systém managementu sloužil zákazníkovi a ne zákazník systému.

Celý proces přípravy systému a poradenství se dá znázornit pomocí Demingova PDCA cyklu. (Plánuj, dělej, kontroluj, úpravuj)

 

 

Představení

Ptají se Vaši zákazníci na certifikát ISO 9001 nebo certifikát ISO 14001? Dodáváte výrobcům automobilů a je od Vás požadována certifikace podle IATF 16949? Vyrábíte potraviny a potřebujete certifikaci systému kritických bodů, tedy HACCP? Je na Vašich poradách diskutována certifikace systému managementu? Zajímá Vás kvalita?

Čeká Vás zavedení systému managementu kvality? Už nemůžete zákazníkům certifikát pouze slibovat, ale potřebujete certifikát rychle získat? Máte obavu, že systém managementu kvality je byrokratickým molochem, který Vás bude zdržovat od důležité práce?

Potřebujete proškolit interní auditory pro Váš systém kvality nebo systém environmentu? Potřebujete školení o metodě FMEA? Chcete, aby se management Vaší firmy začal zajímat o systém kvality? Potřebujete moderátora pro implementaci metody nazývané Ishikawův diagram? Nemáte zkušenosti s metodou „5 proč“ a potřebujete pomoci s její aplikací? Chcete odhalit ztráty plynoucí ze zbytečných chyb?

Rádi byste zavedli metody vedoucí ke snížení nákladů a zvýšení produktivity? Zajímá Vás štíhlá výroba (Lean production) nebo štíhlé procesy a nevíte jak začít? Nevíte co je to procesní přístup? Neumíte se vypořádat s připomínkami auditora? Potřebujete zkušeného poradce, který bude repektovat Vaše zvyklosti a kulturu Vaší společnosti? Máte zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti systému managementu založenou na vzájemné důvěře?

Chcete zlepšit image Vaší firmy? Chcete zlepšit pořádek? Chcete sledovat a řídit náklady na nekvalitu? Chcete mít jistotu, že zákazník bude spokojen a bude se k Vám vracet? Chcete, aby Vás zákazníci nepomlouvali a dělali Vám dobrou reklamu?

OK! Od toho jsem tady!